MenuKenyataan media oleh 1Malaysia Development Berhad

Untuk penerbitan segera

Penyata Pembayaran 1MDB kepada IPIC

Semua pembayaran yang tertunggak daripada 1MDB kepada IPIC akan dijelaskan dari perolehan hasil pelan rasionalisasi 1MDB.

1MDB ketika ini masih belum menerima peruntukan dana yang sepatutnya diterima pada bulan Julai 2017. Namun begitu kerana terdapatnya keperluan untuk kelulusan pengawalseliaan tambahan, penerimaan dana tersebut telah ditunda hingga Ogos 2017.

Memandangkan ini adalah dana yang akan digunakan untuk membayar IPIC, 1MDB telah menulis kepada IPIC untuk memaklumkan kepada mereka tentang komitmen 1MDB untuk memenuhi obligasi yang asalnya pada 31 Julai 2017, kepada bulan Ogos 2017.

oleh MOF Comms


 
Top